O projektu


Projekt Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera provodi se u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., prioritet 3: Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

Nositelj projekta je Građevinski fakultet Osijek koji projektne aktivnosti realizira sa svojim partnerima - Građevinski fakultet Zagreb, Građevinski fakultet Rijeka i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split. Snaga projekta je partnerstvo sva četiri građevinska fakulteta u Republici Hrvatskoj koje omogućuje sveobuhvatni pristup izradi standarda kvalifikacija i definiranje ishoda učenja studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija i diplomskog sveučilišnog studija na nacionalnoj razini.

Cilj projekta je uskladiti studije građevinarstva s novim potrebama i standardima kvalifikacija za postizanje društveno prihvatljive razine znanja – novima alatima, novim modelima obrazovanja usklađenih sa strateškim i razvojnim ciljevima te potrebama tržišta rada.

Specifični ciljevi projekta su:

  • razvoj standarda kvalifikacija na preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva i diplomski sveučilišni studij građevinarstva
  • razvoj studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i usklađenih s odgovarajućim standardima kvalifikacija
  • unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u procesu prijenosa znanja kroz obrazovanje nastavnika za nove vidove učenja.

Ugovorena vrijednost projekta (iznos ugovorenih prihvatljivih troškova) iznosi 2.992.281,59 kuna, od čega se 2.600.891,16 kuna financija sredstvima Europskog socijalnog fonda. Trajanje projekta je 15 mjeseci, počevši od 18. lipnja 2015. godine.