Logo projekta Okvir HKO

Građevinski fakultet Osijek provodi projekt „Razvoj i priprema Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera“ broj ugovora: HR.3.1.15-0025 u partnerstvu sa Građevinskim fakultetom u Zagrebu, Građevinskim fakultetom u Rijeci i Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije Split. Više o projektu

Novosti


02. 12. 2015.

Prvi zajednički sastanak članova radnih grupa sa Građevinskog fakulteta u Rijeci s ciljem informiranja o dosadašnjim i daljnjim projektnim aktivnostima, koje uključuju i skorašnje sastanke radnih grupa na ostalim građevinskim fakultetima – partnerima u projektu, održan je 30. studenog 2015.


24. 11. 2015.

Jedna od važnijih, a može se već sada procijeniti i uspješnijih aktivnosti projekta “Razvoj i primjena HKO u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera” jest ostvarena suradnja sa poslodavcima kroz koju je omogućeno da i 30 studenata sa Građevinskog fakulteta u Rijeci provede 20 radnih dana u građevinskim tvrtkama različitih profilacija.