08. 02. 2016.

Sastanak projektnog tima održan je u Rijeci, 8. veljače 2016. godine. Sastanku su prisustvovali voditelji radnih skupina sa svih fakulteta – partnera u projektu, koordinatori projekta na fakultetima i voditeljica projekta. Sastanak je pozdravnim govorom otvorila dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci, izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac-Grandić poželjevši okupljenima uspjeh u daljnjem radu i koordinaciji radnih skupina kako bi se uspješno ostvario element projekta vezan uz izradu standarda kvalifikacija. Potom je voditeljica projekta dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk okupljenima prezentirala cilj sastanka i očekivane rezultate, te se osvrnula na projektne aktivnosti koje su do sada provedene, a vezane su uz projektni element izradu standarda kvalifikacija.


Sudionici sastanka voditelja RS i projektnih koordinatora u Rijeci

Rezultate rada RS Preddiplomski studij iznijela je voditeljica izv.prof.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina. Prikazala je skupove ishoda učenja koje je radna skupina formirala te zajednički prijedlog o 150 ECTS bodova koji bi činili zajedničke obavezne ishode učenja za sve studente sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva.
Rezultate rada RS Stručna praksa voditelj doc.dr.sc. Jurko Zovkić. Rezultat rada radne skupine je prijedlog uvođenja skupa ishoda učenja stručna praksa u izvannastavni program u vidu aktivnosti kojoj bi mogli pristupiti studenti dobrovoljno ukoliko su odslušali kolegije sa prve godine diplomskog studija (neovisno o smjeru) u trajanju od 20 radnih dana, koja bi za rezultat imala 5 ECTS bodova.


Izlaganje voditeljice RS Preddiplomski studij


Izlaganje voditeljice RS Stručno usavršavanje nastavnika

Rezultate rada RS Stručno usavršavanje nastavnika iznijela je voditeljica izv.prof.dr.sc. Barbare Karleuša. Dala je kratak prikaz rada svoje radne skupine na sastanku u prosincu u Rijeci. Iznijela je donesene zaključke o potrebi za određenim vrstama stručnog usavršavanja nastavnika uz detaljnu razradu broja polaznika, broja sati edukacija te potrebne infrastrukture za održavanje pojedine edukacije. U diskusiji o tematici stručnog usavršavanja nastavnika dan je prijedlog o organizaciji edukacije o pedagoškim kompetencijama nastavnika i u Splitu, koji je inicijalno bio izuzet za ovu edukaciju.

Projektna koordinatorica na Građevinskom fakultetu u Rijeci i voditeljica RS Prometnice izv.prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš kratko je prezentirala rezultate rada svoje radne skupine i objasnila koncept formiranja skupova ishoda učenja kojim se vodila RS Prometnice.

Voditeljica projekta iznijela je zaključak kako je dosadašnji rad radnih skupina pozitivan i produktivan, da su voditelji radnih skupina ispravno usmjereni u koordinaciji izrade standarda kvalifikacija te da je potrebno u pojedinim radnim skupinama provesti još nekoliko iteracija kako bi skupovi ishoda učenja bili u cijelosti ispravno formulirani.

Pripremila:
Ivana Pranjić, mag.ing.aedif.