20. 04. 2016.

Tijekom 2016. na Građevinskom fakultetu u Rijeci održano je pet različitih edukacija za nastavnike u cilju informiranja o stanju i mogućnostima primjene naprednih nastavnih metoda u obrazovanju građevinskih inženjera. Na edukacijama je do sada sudjelovalo 37 nastavnika, koji su prema području interesa i zanimanja bili u mogućnosti prijaviti se na različite edukacije.

Tri jednodnevne edukacije održane su u računalnom kabinetu fakulteta, gdje su certificirani poučavatelji Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet održali radionice tijekom kojih su nastavnici interaktivno sudjelovali radom na računalu. Tijekom prve radionice održane 15.veljače 2016. „Uvod u e – učenje i instrukcijski dizajn“, polaznici radionice su upoznati sa osnovnim teorijskim postavkama koncepta e-učenja te načinu i mogućnostima učenja i poučavanja u online okruženju te su nakon kratkog teorijskog upoznavanja sa sustavom Moodle u samostalnom radu na računalu upoznati sa mogućnostima otvaranja vlastitog tečaja na Moodle-u i mogućnostima koje rad u takvom okruženju pruža. Druga edukacijska radionica „Napredna razina rada u alatu za upravljanje učenjem Moodle“, održana je 22. veljače 2016. i u okviru iste polaznici su upoznati sa naprednim funkcionalnostima Moodle-a te mogućnostima kreiranja i rada na vlastitom tečaju nastavno na ostvarena postignuća tijekom prethodno održane radionice „Uvod u e – učenje i instrukcijski dizajn“, samostalnim radom na računalu uz stručno vođenje predavača. Treća radionica u računalnoj učionici održana je 21. travnja 2016., pod nazivom „Priprema digitalnih i multimedijalnih obrazovnih materijala“. Tijekom ove radionice polaznici su upoznati sa funkcionalnostima alata za izradu digitalnih sadržaja Libar te su se i sami okušali u izradi vlastitog digitalnog sadržaja. Potom su polaznicima predstavljene funkcionalnosti alata za izradu videa Windows Movie Maker kako bi i sami mogli izraditi vlastiti video u sklopu radionice. Polaznici su također upoznati sa nekim dodatnim alatima za izradu multimedijalnih obrazovnih materijala: Lino (alat za izradu online oglasnih ploča), te Coggle i Bubbl.us (alati za izradu mentalnih i konceptualnih mapa).

Jednodnevna edukacija pod nazivom „Razvoj i unaprjeđenje pedagoških kompetencija – poučavanje usmjereno na studenta“ održana je u svrhu unaprjeđenja pedagoških kompetencija nastavnika sa naglaskom na poučavanje usmjereno na studente i primjenu metoda suradničkog i iskustvenog učenja. Edukaciju je vodila prof.dr.sc. Vlatka Domović sa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu koja je upoznala polaznike sa teorijskim osnovama koncepta suradničkog učenja i primjene tehnika prezentiranog koncepta, uz povezivanje sa osobnim iskustvom sudionika radionice kroz diskusiju unutar formiranih grupa polaznika oko mogućnosti primjene predstavljenih tehnika u nastavnom radu. Drugi dio radionice bazirao se na interaktivnom učenju polaznika, odnosno primjeni teorijskih saznanja u razvoju vještina uporabe tehnika suradničkog i iskustvenog učenja.

Edukaciju pod nazivom „Izrada multimedijalnih videomodula“ održala je udruga Bura Znanja tijekom travnja i svibnja 2016., gdje su u nekoliko sastanaka upoznali polaznike sa planom provedbe edukacije i tehnologijom snimanja, proveli terenska snimanja i intervjuiranja te prikazali konačan videomaterijal proizašao iz prethodnih aktivnosti. Za lokaciju snimanja i izrade koncepta multimedijalnog videomodula izabrano je gradilište Studentskog centra Rijeka u neposrednoj blizini Građevinskog fakulteta.

Organizaciju radionica na Građevinskom fakultetu u Rijeci koordinira projektna koordinatorica izv.prof.dr.sc. Aleksandra Deluka Tibljaš u suradnji sa voditeljicom RS Stručno usavršavanje nastavnika izv.prof.dr.sc. Barbarom Karleuša.