24. 11. 2015.

Različiti poslovi - slična iskustva

Jedna od važnijih, a može se već sada procijeniti i uspješnijih aktivnosti projekta “Razvoj i primjena HKO u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera” jest ostvarena suradnja sa poslodavcima kroz koju je omogućeno da i 30 studenata sa Građevinskog fakulteta u Rijeci provede 20 radnih dana u građevinskim tvrtkama različitih profilacija. Cilj suradnje sa poslodavcima iz građevinskog sektora je definiranje održivog modela studentske prakse te provjera ishoda učenja stečenih na studiju. Riječki student su imali mogućnost 20 radnih dana provesti u vrlo različitom okruženju, radeći na različitim poslovima stječući time iskustva koja ne mogu steći kroz studij te istovremeno imati priliku provjeriti koliko su osposobljeni za uključivanje u tržište rada koje iz perspektive studija studentima uglavnom izgleda vrlo “apstraktno”. 30 riječkih studenata je bilo raspoređeno u 16 tvrtki:

TVRTKASTUDENT
4D Monitoring d.o.o.Zvonimir Jelušić, Dino Stanić
AluK Tim d.o.o.Franko Jakovac, Toni Komadina
DLS d.o.o.Adriano Blečić
Duel Projekt d.o.o.Antonio Bučić
Geotech d.o.o.Matej Briški, Tea Crnković, Dino Zuljani
Goran Graditeljstvo d.o.o.Mateo Jerbić, Karmen Vidmar
Hidroexpert d.o.o.Goran Božac
Lavčević Inženjering d.o.o.Ivan Banić, Nikolina Baržić, Katarina Filipović, Morana Krulić, Mate Marušić, Dušan Nestorović,
Marecon d.o.o.Dajana Žuvičić
MF Arhitekti d.o.o.Lidija Gros
Odvodnja Poreč d.o.o.Goran Bulatović
Projekt-H d.o.o.Mirna Klobučar
PZC Bjelovar d.o.o.Domagoj Božoki, Ivana Nekoksa
RI ISA d.o.o.Anton Babić, Ivana Rakić
Ri Structura d.o.o.Kristina Galjanić
Učka Konzalting Pazin d.o.o.Martina Franković, Luka Racar, Martina TerlevićRazličiti poslovi tijekom studentske prakse: AluK Tim, 4D Monitoring, Odvodnja Poreč, Goran Graditeljstvo


Različiti poslovi tijekom studentske prakse: Lavčević Inženjering, Ri Structura, RI ISA


Model definiranja stručne prakse predviđao je nekoliko faza: ugovaranje sa tvrtkama zainteresiranim za suradnju, natječaj i ugovaranje sa zainteresiranim studentima te upućivanje studenata u tvrtke na rad u trajanju od 20 radnih dana (u periodu od 27. srpnja do 30. rujna 2015.). Po okončanju studentskog angažmana i studenti i njihovi poslodavci ispunili su anketu kroz koju se nastojalo ispitati kako studenti procjenjuju opće i stručne kompetencije stečene tijekom studija, te u kojoj mjeri bi bio potreban angažman poslodavaca za daljnje osposobljavanje u navedenim kompetencijama. Ocjenjivale su se stručne kompetencije iz područja konstrukcija, geotehnike, hidrotehnike i prometnica, ovisno o smjeru diplomskog studija koji student pohađa te djelatnosti tvrtke u kojoj je odrađivana stručna praksa.

Na provedbi ovog dijela projekta su u Rijeci aktivno sudjelovali izv.prof.dr.sc. Diana Car-Pušić i dr.sc. Ivan Marović, kao članovi radne skupine za stručnu praksu.

Po okončanju operativnog dijela aktivnosti na Fakultetu je organizirana prezentacija studentskih iskustava. Prema preporuci voditelja aktivnosti student su u “otvorenoj” formi kroz kratku prezentaciju i raspravu osvijestili iskustvo uključivanja na tržište rada. Prezentacijama i raspravi su se pridružili i dvoje predstavnika poslodavaca dr.sc. Mirko Grošić (Geotech d.o.o.) te Nebojša Buljan (RI ISA d.o.o.) izražavajući svoje zadovoljstvo ostvarenom suradnjom sa Fakultetom kao I želju da se nađe način da se ovakva praksa nastavi.

Prezentacije, razgovori i rasprave sa stduentima pokazale su da su svi bili izuzetno zadovoljni pruženom mogućnošću da u organizaciji fakulteta budu upućeni na obavljanje stručne prakse. Uglavnom su procjenjivali da je rok od 4 tjedna prekratak za aktivno uključivanje u poslove, a iskustvo pokazuje da su ih tvrtke u pravilu zadržavale na radu i dulje. Procjenili su da su se uspojeli vrlo dobro snaći na poslovima vezanim uz projektiranje jer s utu vrstu zadataka najčešće imali prilike izrađivati I kroz projektne zadatke na Fakultetu. Posebno su isticali iskustvo interakcije sa zaposlenicima te kontakte sa investitorima ili naručiteljima za što nisu imali priliku tijekom studija.

Veseli činjenica da je nekolicina studenata nastavilo raditi kod poslodavaca kod kojih su upućeni na praksu i nakon stjecanje diplome u rujnu.


Kritički osvrt na projekt, student Antonio Bučić


Dio prezentacije studentice Lidije Gros o odnosu teorije i prakse nakon iskustva rada tijekom stručne prakse

Konačni je zaključak da bi model uspostavljen kroz projekt trebalo nastaviti, dio poslodavaca sa kojim je surađivao Građevinski fakultet u Rijeci spreman je prihvatiti obavezu prihvaćanja pa i plaćanja studenata uz uvjet da se studentska praksa organizira kroz dulji vremenski period. Tim koji je u Rijeci radio na modelu je došao do zaključka da bi redovito upućivanje studenata na plaćenu praksu u organizaciji Fakulteta mogla postati mjera stimuliranja postojećih i privlačenja budućih studenata građevinarstva.

Pripremile:
izv.prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
Ivana Pranjić, mag.ing.aedif