16. 12. 2015.

Sastanak radnih skupina Hidrotehnika, Opći smjer i Modeliranje konstrukcija održan 15. i 16. prosinca 2015. godine na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Split. Projektna koordinatorica izv.prof.dr.sc. Mirela Galić pozdravila je sve okupljene te kroz kratku prezentaciju predstavila glavne i specifične ciljeve projekta te organizaciju provedbe projekta.


Članovi RS na sastanku u Splitu

Mr.sc. Slavko Petrinšak upoznao je prisutne s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, strukturom i registrom HKO te pojmovima standarda kvalifikacije i standarda zanimanja. Predstavio je koncept ishoda učenja te prikazao primjer koncipiranja ishoda učenja u postupku procjene stečenog znanja. U nastavku je izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković članove radnih skupina upoznala s rezultatima anketiranja studenata i poslodavaca provedenog nakon obavljene stručne prakse studenata na sva četiri građevinska fakulteta. Zaključila je da postoji velika podudarnost u mišljenju studenata i poslodavaca na svim fakultetima u području općih kompetencija. Tri studenta koji su sudjelovali u programu stručnih praksi iznijeli su svoja iskustva nakon obavljene stručne prakse. Složili su se da je praksa vrijedno iskustvo koje bi trebalo ponoviti na svakoj godini fakulteta. Pohvalili su poslodavce koji su im pružili priliku za stjecanje iskustva u struci.

Članovi radnih skupina u suradnji s vanjskim dionicima nastavili su rad na definiranju ishoda učenja te usvojili zajedničke postavke definiranja ishoda uz određivanje obujma pojedinog skupa ishoda učenja i obavezan odnosno izborni status skupa ishoda.


Radionica RS Modeliranje konstrukcija


Radionica RS Hidrotehnika

Zaključke dvodnevnog sastanka i rezultate rada radnih skupina prezentirala je koordinatorica projektnih aktivnosti izv.prof.dr.sc. Mirela Galić. Predloženo je da se za sve smjerove usvoji zajednički skup ishoda učenja u volumenu od 25 ECTS bodova koji će sadržavati IU za područje matematike, geotehnike, konstrukcija i upravljanja projektima te da svaki od navedenih područja ima 3 do 9 ishoda učenja, odnosno 3 do 9 ECTS bodova. Predloženo je da svi jednaki smjerovi na pojedinim fakultetima imaju jednake IU u iznosu od 25 do 30 ECTS bodova te da budu raspoređeni u 3 do 9 skupova IU i da svaki skup ima 3 do 9 ECTS bodova. Preostali dio ECTS bodova bili bi izborni predmeti i diplomski rad.


Radionica RS Opći smjer


Zaključci sastanka

Po završetku radionice provedena je evaluacija sastanka pomoću evaluacijskog lista.

Pripremio:
Roko Buličić, dipl.oec.