03. 02. 2016.

Sastanak radnih skupina Preddiplomski studij, Nosive konstrukcije i Stručna praksa održan je 2. i 3. veljače 2016. godine na Građevinskom fakultetu Osijek. Dvodnevni sastanak obuhvaćao je zajedničke aktivnosti svih sudionika, ali i pojedinačni rad radnih skupina u zasebno organiziranim radionicama pod vodstvom voditelja RS. Voditeljica projekta izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk pozdravila je sve okupljene te kroz kratku prezentaciju predstavila glavne i specifične ciljeve projekta te organizaciju provedbe projekta. Dekan Građevinskog fakulteta Osijek izv.prof.dr.sc. Damir Varevac na početku sastanka pozdravio je nazočne, zaželio uspješan rad svima i ugodan boravak u gradu.


Članovi RS na sastanku u Osijeku

Mr.sc. Slavko Petrinšak upoznao je prisutne s pojmom standardizacije obrazovnih sustava temeljenih na ishodima učenja, konceptom, strukturom i registrom HKO, razlozima uvođenja HKO, te značenjem pojmova standard kvalifikacija i standard zanimanja. Analitičke podloge (Stanje u građevinarstvu, Stanje na tržištu rada građevinske struke i Obrazovne politike) za izradu standarda kvalifikacije prezentirala je izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković. Osvrnula se i na trendove u visokom obrazovanju u Europi, na strategiju razvoja Europa 2020 i njezinu primjenu. Četvero studenata Građevinskog fakulteta Osijek koji su sudjelovali u aktivnostima projekta Razvoj modela obavljanja stručne prakse prezentirali su svoja iskustva nakon obavljene stručne prakse. Ove prezentacije izazvale su veliku pažnju prisutnih i ukazale na potrebu za nastavljanjem ovakve prakse. Pojedine tvrtke iskazale su svoj interes za nastavkom poslovne suradnje sa studentima. Rezultati i analize anketiranja studenata i poslodavaca u okviru programa stručnih praksi na sva četiri građevinskih pokazali su da postoji velika podudarnost u mišljenju studenata i poslodavaca na svim fakultetima u području općih kompetencija.

Nakon zajedničkog dijela sastanka i diskusije rad na izradi standarda kvalifikacije nastavljen je po radnim skupinama. Na RS Preddiplomski studij voditeljica izv.prof.dr.sc. Bošnjak-Klečina, prezentirala je dosadašnji rad i zadatke RS, trenutne odnose obveznih ECTS bodova na preddiplomskim studijima, te naglasila kako je glavni zadatak RS izraditi prijedlog obveznih i izbornih skupova ishoda učenja preddiplomskog studija u konzultaciji predstavnicima tržišta rada (vanjski dionici) uzimajući u obzir rezultate provedene ankete studenata i poslodavaca te pokazatelje analitičkih podloga.

Na RS Stručna praksa zaključili su da bi naziv prijedloga skupa ishoda učenja trebao biti Stručna praksa, predložili su trajanje prakse od 4 tjedna, koji bi nosili 5 ECTS bodova. Uvjet za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja bila bi odslušana 1. godina diplomskog studija a potrebni materijali i kadrovski uvjeti: suradnja s gospodarstvom i osiguran sustav za realizaciju stručne prakse (voditelj stručne prakse, financije i prostor).

U uvodnom dijelu sastanka RS Nosive konstrukcije, voditelj radne skupine izv.prof.dr.sc Varevac pozdravio je nazočne te u kratkim crtama iznio plan i ciljeve ove radne skupine. U diskusiji koja je uslijedila, svi članovi radne skupine složili su se kako je potrebno na određeni način grupirati odnosno unificirati ishode učenja za kolegije sa smjera nosivih konstrukcija. Obzirom da su na sastanku bili prisutni stručnjaci iz različitih područja nosivih konstrukcija, za nastavak rada dogovoreno je nekoliko podskupina kako bi se unutar njih dodatno razradili ishodi učenja. Podskupine su prihvatile skupove predmeta predloženih od strane voditelja radne skupine, a definirani su obavezni i izborni skupovi ishoda učenja.


Radionica RS Preddiplomski studij


Radionica RS Nosive konstrukcije


Radionica RS Stručna praksa


Zaključci sastanka

Voditeljica projekta zaključila je dvodnevni sastanak, čestitala voditeljima i članovima RS na uspješnom radu, te napomenula kako će se sastanak voditelja RS i koordinatora na fakultetima održat će se u Rijeci 8. veljače 2016. godine. Po završetku sastanka provedena je evaluacija pomoću evaluacijskog lista.

Pripremio:
Zoran Palcer, dipl.oec.