10. 06. 2016.

U sklopu projekta „Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inzenjera“, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u stručnom usavršavanju nastavnika pomoću skupa radionica čiji je sadržaj usmjeren ka primjeni suvremenih didaktičkih metoda i suvremenih metoda poučavanja, te se radionice provode na svakom fakultetu za zainteresirane nastavnike i stručne suradnike.

Jednodnevnu Radionicu „Razvoj i usavršavanje pedagoških kompetencija – usmjereno na studenta“ održala je 15. travnja 2016. prof.dr.sc Vlasta Vizek Vidović. Sudionici Radionice rasporedili su se u 5 grupa s 5 do 6 članova. Ciljevi radionice su bili definirati koncept nastave usmjerene na studenta, te elemente suradničkog učenja. Poučavanjem kroz praktične primjere primjenjivale su se tehnike suradničkog, te iskustvenog učenja u nastavi s naglaskom na projektnu nastavu. Polaznici Radionice su uglavnom bili zainteresirani kako unaprijediti nastavu, motivirati studente, te ostvariti pravilan nastavni pristup studentima.

Po završetku Radionice polaznici su iskazali zadovoljstvo naučenim, ponajviše u smislu spoznaja o drugačijem i proširenom sustavu poučavanja, rada u grupama, te suradničkom učenju.Jednodnevnu Radionicu „Pisanje matematičkog teksta LaTeX“ održala je 24. svibnja 2016. dr.sc. Andrea Švob s Odjela za matematiku, Sveučilišta u Rijeci. Sadržajno, radionica je obuhvatila sljedeće teme: uvod u program LaTeX i instalacija potrebnih programa, kreiranje dokumenta i pisanje tekstova, umetanje tablica i slika, pisanje matematičkih formula, oblikovanje dokumenta (izgled, sadržaj, indeks pojmova, te popis slika, tablica i literature), izrada prezentacije, napredne mogućnosti (paketi za crtanje, klasa za izradu postera, paketi za izradu animacija i slično).Radionicu „3D modeliranje i 3D vizualizacije“ u trajanju od 45 sati održali su predavači iz Intelike. Prvi dio je održala 29. i 30. svibnja, te 1. lipnja 2016. Martina Pavlović, mag.ing.aedif., a plan Radionice je bio za početak upoznati polaznike općenito o BIM-u, Autodesk Revit-u, ulaznom sučelju, predlošcima, sučelju i upravljanju, te upravljanju projektnim datotekama. Nadalje se krenulo educirati polaznike osnovama modeliranja, upravljanjem prikazima, opremanjem nacrta, izradom tablica, uvozom i izvozom datoteka, te vizualizacijama.Drugi dio Radionice održao je 6., 7., i 8. lipnja Mirko Jurčević, dipl.ing.građ., a napredniji dio edukacije orijentiran je na lokacije građevina, faze, terene, grupe, varijante, organiziranje Revit preglednika i rada, plan pozicija, statičke modele, te vodovod i odvodnju.Jednodnevnu Radionicu „E-learning i osnovni Moodle“ održali su 9. lipnja 2016. predavači iz Srca, Sandra Kučina i Vedran Mušica.

Polaznike se upoznavalo s pojmom e-učenja, te ih se educiralo kako prepoznavati i razlikovati vrste e-učenja, identificirati promjene koje nastaju uvođenjem e-učenja u tradicionalni proces učenja i poučavanja, razlikovati i odabrati prikladnu obrazovnu tehnologiju za e-poučavanje u svom obrazovnom kontekstu.

Uvodna tema se izrađivala u e-kolegiju koji sadrži ishode učenja kolegija, ciljeve kolegija, forum, upute o vrjednovanju na kolegiju, te ostale informacije o kolegiju kroz primjere aktivnosti i resursa kao što su stranice, datoteke, mape, forum i kalendar.

Prva tema u e-kolegiju i postavljanje nastavnog sadržaja izvodila se kroz knjige, rječnike, zadaće i baze podataka, te se na kraju kroz izvještaje pregledavala aktivnost studenata, statistika pojedinih resursa i aktivnosti u e-kolegiju.Jednodnevnu Radionicu „Izrada digitalnih i multimedijalnih obrazovnih materijala“ održali su 10. lipnja 2016. predavači iz CARNeta, Jelena Valčić i Hrvoje Lisac.

Polaznike se upoznavalo s tehničkim karakteristikama i preporučenim formatima u kojima se mogu izrađivati e-izdanja, te se radilo s osnovnim alatima za izradu e-knjiga. Također se u svrhu implementacije u područje učenja polaznike upoznalo s korištenjem multimedije.

U prvom dijelu radionice polaznike se upoznalo s funkcionalnostima alata Libar za izradu multimedijalnih i digitalnih dokumenata, prezentacija i e-knjiga, te s Windows Movie Makerom za izradu videa. U drugom dijelu Radionice upoznavalo se sa alatima Moovly za izradu animacija i Audacity za izradu i obradu audio snimaka.